Фінанси

Визначення практики бухгалтерського обліку

Практика бухгалтерського обліку - це система процедур та засобів контролю, яку бухгалтерія використовує для створення та реєстрації господарських операцій. Практика бухгалтерського обліку в ідеалі повинна бути надзвичайно послідовною, оскільки існує велика кількість господарських операцій, які повинні розглядатися точно так само, щоб скласти стабільно надійну фінансову звітність. Аудитори покладаються на послідовну бухгалтерську практику при вивченні фінансової звітності компанії. Прикладами належної бухгалтерської практики є:

  • Завжди використовуючи один і той же розрахунок для визначення суми надурочних, виплачених працівникам

  • Завжди видавати рахунки клієнтам у той самий день, коли товари їм відвантажуються

  • Завжди сплачуйте рахунки постачальника в той день, коли вони мають бути сплачені

  • Завжди застосовують однаковий метод амортизації для одного класу основних засобів

Розвиток високого рівня бухгалтерської практики вимагає рутинної перевірки будь-яких відхилень від передбаченого процесу, щоб можна було виявити помилки та виправити основні причини. Цей рівень самоперевірки можливий лише за умови, що бухгалтер має достатньо високий рівень підготовки, щоб зрозуміти:

  • Належний потік процесу

  • Коли відбувся відступ від дозволеного процесу

  • Як розробити системну корекцію помилки

  • Як забезпечити належне впровадження змін у процесі на основі подальших дій

Практика бухгалтерського обліку також вимагає постійного встановлення та оновлення найкращих практик, щоб з часом ефективність та результативність процесів бухгалтерського обліку вдосконалювались. Для цього потрібні додаткові навички з визначення найкращих практик та встановлення та моніторингу будь-яких внесених змін. Цілком ймовірно, що це буде передбачати встановлення комп'ютеризованих систем бухгалтерського обліку, а також автоматизацію запису даних для вибраних бухгалтерських операцій.