Фінанси

Поточна оцінка

Поточний коефіцієнт вимірює здатність організації сплачувати рахунки найближчим часом. Це загальний показник короткострокової ліквідності бізнесу. Цей коефіцієнт використовується аналітиками для того, щоб визначити, чи слід їм інвестувати чи позичати гроші бізнесу. Для розрахунку поточного коефіцієнта розділіть загальну суму всіх оборотних активів на загальну суму всіх поточних зобов’язань. Формула:

Оборотні активи ÷ Поточні зобов’язання = Поточний коефіцієнт

Наприклад, постачальник хоче дізнатись про фінансовий стан компанії Lowry Locomotion. Постачальник розраховує поточний коефіцієнт Лоурі за останні три роки: