Фінанси

Звіт про нерозподілений прибуток

Визначення звіту про нерозподілений прибуток

Звіт про нерозподілений прибуток узгоджує зміни на рахунку нерозподіленого прибутку за звітний період. Звіт починається з початкового залишку на рахунку нерозподіленого прибутку, а потім додає або віднімає такі статті, як прибуток та виплата дивідендів, щоб отримати кінцевий баланс нерозподіленого прибутку. Загальна структура розрахунку заяви:

Початок нерозподіленого прибутку + чистий прибуток - дивіденди = Кінцевий нерозподілений прибуток

Звіт про нерозподілений прибуток найчастіше подається як окремий звіт, але його також можна додати в кінці іншого фінансового звіту.

Приклад звіту про нерозподілений прибуток

Наступний приклад показує найбільш спрощену версію звіту про нерозподілений прибуток:

Арнольд Будівельна компанія

Звіт про нерозподілений прибуток

за рік, що закінчився 12 / 31х2