Фінанси

Аудиторський ризик

Аудиторський ризик - це ризик того, що аудитор не виявить помилок або шахрайства під час вивчення фінансової звітності клієнта. Аудитори можуть збільшити кількість аудиторських процедур з метою зниження рівня аудиторського ризику. Зменшення аудиторського ризику до помірного рівня є ключовою частиною аудиторської функції, оскільки користувачі фінансової звітності покладаються на запевнення аудиторів, коли вони читають фінансову звітність організації.

Три типи аудиторського ризику:

  • Контроль ризику . Це ризик того, що потенційні суттєві викривлення не будуть виявлені або запобігані системами контролю клієнта.

  • Ризик виявлення . Це ризик того, що використовувані аудиторські процедури не можуть виявити суттєві викривлення.

  • Невід’ємний ризик . Це ризик того, що фінансова звітність клієнта сприйнятлива до суттєвих викривлень.