Фінанси

Накопичена амортизація - обладнання

Накопичена амортизація - обладнання - це сукупна сума амортизації, яка нарахована на актив обладнання. На рахунку є натуральний кредитний баланс. Залишок на цьому рахунку поєднується з рахунком основних засобів обладнання, щоб отримати чисту балансову вартість усього обладнання. Коли обладнання продається, пов’язана сума накопиченої амортизації вилучається з рахунку накопиченої амортизації - обладнання.