Фінанси

Різниця між витратами на продукцію та витратами на період

Ключова відмінність між витратами на продукцію та витратами на період полягає в тому, що витрати на товар виникають лише в тому випадку, якщо продукція придбана або виготовлена, а витрати на період пов'язані з плином часу. Таким чином, бізнес, який не займається виробництвом чи придбанням запасів, не буде нести витрат на продукцію, але все одно матиме витрати за період.

Витрати на товар спочатку відображаються в складі запасу. Після продажу відповідних товарів ці капіталізовані витрати відносяться на витрати. Цей бухгалтерський облік використовується для узгодження доходу від продажу товару із пов'язаною з ним вартістю реалізованих товарів, так що весь ефект від операції продажу відображається у звіті про прибутки та звіти за один звітний період.

Прикладами витрат на продукцію є прямі матеріали, пряма праця та виділені виробничі накладні витрати. Прикладами витрат на період є загальні та адміністративні витрати, такі як оренда, амортизація офісу, канцелярське приладдя та комунальні послуги.

Витрати періоду іноді розбиваються на додаткові підкатегорії для збутової діяльності та адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність є найбільш чистою формою витрат періоду, оскільки вона повинна здійснюватися постійно, незалежно від рівня продажів бізнесу. Витрати на продаж можуть дещо відрізнятися залежно від рівня продажу продукції, особливо якщо комісія з продажу становить значну частину цих витрат.

Витрати на продукцію іноді розбивають на змінну та фіксовану підкатегорії. Ця додаткова інформація потрібна при розрахунку рівня беззбитковості продажів бізнесу. Це також корисно для визначення мінімальної ціни, за якою товар може бути проданий, при цьому приносячи прибуток.