Фінанси

Структура контролю

Структура контролю - це концептуальна основа для формулювання набору засобів контролю для організації. Цей набір засобів управління призначений для мінімізації ризику завдяки скоординованому використанню практик та процедур. Найвідомішою системою контролю є Інтегрована структура, яка була розроблена Комітетом спонсорських організацій (COSO) Комісії Тредвей. Ця система визначає внутрішній контроль як процес, який покликаний надати достатню впевненість щодо досягнення цілей у наступних трьох сферах:

  • Ефективність та результативність діяльності фірми

  • Надійність фінансової звітності фірми

  • Відповідність фірми чинним законам та правилам

Структура включає наступні загальні поняття:

  • Внутрішній контроль не є самоціллю; швидше, це процес, який призначений для підтримки вимог бізнесу.

  • Внутрішній контроль залежить від фізичних осіб протягом усього бізнесу; це не просто набір політик, процедур та форм.

  • Внутрішній контроль може надати лише розумні запевнення керівництву організації та раді директорів; це не може надати абсолютного запевнення.

  • Внутрішній контроль спрямований на досягнення конкретних цілей у бізнесі.