Фінанси

Справедливий титул

Право власності - це право на використання та користування активами. Ця концепція часто стосується наявності фінансового інтересу у майні, навіть якщо право власності на нього має інша сторона. Така ситуація найчастіше виникає у трасті, коли довірена особа має право власності на майно в трасті до пізнішої дати, коли майно передається одному або декільком бенефіціарам. Протягом періоду довіри довірена особа має право власності на майно, тоді як бенефіціари мають рівне право власності на майно. Таким чином, бенефіціари мають право на будь-які вигоди у вартості, спричинені оцінкою майна протягом періоду довіри.

Як ще один приклад справедливого права власності, інвестор у власність може мати право власності на рівне право власності, але не юридичне право власності, яке належить стороні, яка придбала нерухомість від імені інвестора.